You are here:  / O finansach / O giełdzie / O gospodarce / O inwestycjach / O kredytach / System gospodarczy oraz typy

System gospodarczy oraz typy

System gospodarczy oraz typy
Makroekonomia jest sekcją ekonomii zajmującej się badaniem sposobu przedsięwzięcia gospodarki jako całokształtów. W przeciwieństwie do mikroekonomii, koncentrującej się na analizie przedsięwzięcia indywidualnych podmiotów gospodarczych bądź procesach zachodzących w wyodrębnionych segmentach ekonomii, makroekonomia bada zjawiska oraz przebiegi zachodzące w skali całej gospodarki. W analizach makroekonomicznych obsługiwać się będziemy wielkościami gospodarczymi będącymi miarami zjawisk oraz etapów gospodarczych. Wolno je wskazać mianem makrowielkości ekonomicznych. Wśród bazowych makrowielkości gospodarczych należy wymienić między innymi produkcje, zatrudnienie, inwestycje, konsumpcje, popyt, całkowity poziom cen, wywóz towarów czy import – oto ekonomia. Można wiec oznajmić, że makroekonomia bada kształtowanie się makrowielkości gospodarczej oraz występuje pomiędzy nimi zależność. W szczególności próbuje opisać czynniki rozstrzygające o poziomach oraz metamorfozach makrowielkości i wyjaśnić mechanizmy traktujące dwustronnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje wskazać elementy decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu słusznych wielkości mikroekonomicznych. Zabieg łączenia wielkości mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych oznacza się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się nazbyt łatwa, w praktyce mogą pojawić się rozmaite komplikacje, trudności i uchylania się, gdy nie są przestrzegane dobre zasady. Wielkości gospodarcze można podzielić na dwie grupy: występujące w postaci zasobów, i w postaci strumieni. Zasoby charakteryzujemy jako zgromadzony stan danej wielkości w wyznaczonym momencie.